Światło w fotografii

Dla kogo książka ta będzie użyteczna?

Światło w fotografii :: układ

Dla zawodowych fotografów, którzy pracują w danej dziedzinie lub zamierzają rozszerzyć swoją specjalizację. Dla uczniów, którzy być może stwierdzą, że można tutaj znaleźć znacznie więcej pomysłów i źródeł inspiracji niż w najlepszej szkole.

Światło w fotografii :: modelka1

Dla dyrektorów artystycznych i innych osób działających na niwie sztuk wizualnych może być pożytecznym źródłem odniesienia, zarówno pod względem pomysłów, jak i wyjaśnienia fotografom, czego się od nich oczekuje. Przyczyni się zapewne do lepszego zrozumienia między nimi a fotografami. Zaawansowanym amatorom, którzy znajdują się w punkcie przejścia od fotografii amatorskiej do zarabiania pieniędzy za pomocą swoich aparatów, książka pokazuje nie tylko wymagany poziom fotografii zawodowej, ale także sposób, w jaki ten poziom osiągnąć.

Światło w fotografii :: modelka2

Aranżacje oświetlenia, opisane w każdej z książek, różnią się bardzo od siebie i wykorzystują różne źródła światła. Flesze, lampy żarowe, HMI, pędzle świetlne są często zmieszane ze światłem dziennym, płomieniami i innymi źródłami światła. Jedne sposoby oświetlenia są bardzo złożone, inne bardzo proste.

Światło w fotografii :: modelka3

Różnorodność jest bardzo ważna, zarówno jako źródło inspiracji, jak również dla podkreślenia braku preferencji dla pewnego sposobu oświetlenia przy wyborze zdjęć. Kryterium doboru zdjęć było wrażenie, jakie wywierają, a niekiedy stopień trudności. Niektóre przedmioty są bowiem szczególnie trudne do oświetlenia i mogą stanowić wyzwanie nawet dla doświadczonego fotografa. Wyjaśnienie sposobu oświetlenia następowało po selekcji zdjęć.

i-ksiazka.pl © 2006